Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
WYSIWYG Web Builder
EXUS

- Revízie výrobných celkov a zariadení
Odborná prehliadka a odborná skúška - označovaná aj ako revízia elektrickej inštalácie alebo revízia elektrických zariadení.

Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení elektrických  sa riadi radom noriem a vyhlášok.

Zamestnávateľ respektíve majiťel nehnutelností alebo zariadení je pritom povinný ich zabezpečiť a vykonávať v určených termínoch, v takzvaných periodických prehliadkách.

Naším cieľom je zabezpečenie revízií v súlade s platnou legislatívou a prevzatie sledovania periodicity odborných prehliadok a odborných skúšok.

Pri odborných prehliadkách a odborných skúškach elektrických zariadení sa vykonáva rada úkonov so špeciálnymi modernými meracími prístrojmi.

Medzi základné úkony, ktoré sú vykonávané pri revíziach patrí :

          - vizuálna prehliadka elektrickej inštalácie a zariadenia,
          - meranie izolačných stavov, charakteristík bezpečnostných prvkov ( Zs, RCD, Mo ),
          - meranie a kontrola doplnkového ochranného pospojovania - uzemnenia,
          - zhodnotenie stavu a bezpečnosti elektrického zariadenia a inštalácie,
          - kontrola a meranie ochrany pred účinkami atmosferického prepätia (bleskozvody),
          - vypracovanie a odovzdanie správ o východiskovej, periodickej alebo mimoriadnej revíznej správy.

Because electricity can kill.
Pretože elektina môže zabíjať.